2013-11-01

pressmeddelande

Gesällprovsutdelning

På fredag 1 november är det examen på Repslagarbanan på Lindholmen i Karlskrona. Då ska fem elever från Båtbyggarlinjen på Litorina folkhögskola få sina diplom på att de nu kan slå rep på traditionellt sätt!

- Vi är stolta och glada att vi kan föra kunskapen om repslageri vidare till en ny generation, menar Sten Swedlund, VHFK

Eleverna har under ett antal veckor de senaste två åren fått lära sig att slå rep av de duktiga och kunniga repslagarna som i Varvshistoriska föreningen i Karlskrona, VHFK:s, regi vidmakthåller och uppdaterar de hantverksmässiga formerna för repslagning!

Utskick 2013-01-11 Karlskrona

2013-06-17

pressmeddelande

Repslagarbanans utställningsmonter i Galleria

Utställning i galleria

I sommar flyttar Repslagarna in på Wachtmeister Galleria. Kanske inte helt och fullt, men i ett så kallat skyltskåp kan de som besöker gallerian få information om Varvshistoriska föreningen i Karlskrona, VHFK:s verksamhet på Lindholmen.

- Vi vill på det här sättet få människor intresserade av att besöka Lindholmen och titta på  allt spännande som sker här ute, säger Sten Swedlund.

det är mycket som händer på  Lindholmen denna sommar och flera gruppresor är redan förbokade, men skyltskåpet kan kanske få karlskronaborna att vilja turista i sin egen stad.

Tom Ohlsson svarar för utformningen och innehållet i skyltskåpet och från och med onsdagen den 19/6 kan resultatet beskådas på Wachtmeister.

Utskick  2013-06-17 Karlskrona

2013-04-18

Inbjudna speciella gäster

Pressmeddelande

Väldsarvsturismen på Lindholmen med repslagarbanan och Polhemsdockan med dess pumphus är nu en del av det historiska Karlskrona som väcker intresse långt utanför Blekinges gränser. För att uppmärksamma att vi kommit en bit på vägen bjuder Varvshistoriska Föreningen i Karlskrona VHFK ,in ett antal gäster som betytt och betyder mycket för verksamheten till en informationsträff med förevisning.

Utskick  2012-04-18 Karlskrona

Pressmeddelande

Världsarvsturism Lindholmen” – ett etappmål i hamn!

I och med halvårsskiftet nu i sommar är vi framme vid ett viktigt etappmål när det gäller att utveckla världsarvsturismen på Lindholmen.

Vi kan nu redovisa resultat i form av två besöksmål, som saknar motstycke såväl i ett nationellt som i ett internationellt perspektiv.

Det handlar givetvis först och främst om repslagarbanan som nu börjar funna sina former i besöksverksamheten. Turisttillströmningen växer från år till år. Viktiga nyheter är att vi i samarbete med båtbyggarlinjen på Litorina folkhögskola på börjat en utbildning av unga repslagare – en verksamhet som vi är ensamma om i Sverige. Härutöver har vi nu i samarbete med FortV kunnat få till stånd en möteslokal som är något ”annorlunda.”

Nytt för i år är Polhemsdockans pumphus, där vi nu kan levandegöra den spännande historien om detta så märkliga projekt från Karl XII:s dagar. Det var inte utan orsak som Polhemsdockan vid sin tillkomst kom att kallas ”världens åttonde underverk”! Dockan torde vara den enda anläggning i sitt slag från Karolinertiden, som fortfarande är i drift!

Utskick 2013-04-18

 

 

2012-11-25

Repslagarutbildning elever från Litorina Båtbyggarlinjen

Pressmeddelande

Repslagarutbildning

Varvshistoriska Föreningen i Karlskrona VHFK bjuder på en unik nyhet då vi gärna presenterar vår senaste satsning, på plats i Repslagarbanan på Lindholmen.

På torsdag 25 oktober klockan 11.00 får ni chansen att träffa både elever och lärare på den

repslagarutbildning som startat i veckan. Genom ett gott samarbete mellan Littorina Folkhögskola och VHFK, får nu båtbyggarlinjens elever en unik möjlighet att lära sig slå rep.

Vi är mycket glada över detta samarbete, säger Sten Swedlund, VHFK.

Det är den enda utbildningen av repslagare som finns i landet och det gör den unik, säger han.

Utbildningen som är 90 dagar lång kommer att pågå under en månad varje läsår och de 6-7 elever som nu lärt sig den första grunderna i repslageriets ädla konst går första året på Littorina

Folkhögskolas båtbyggarlinje.  Press, radio och TV är mycket välkomna att besöka oss.

Utskick 2012-11-25 Karlskrona

2012-07-12

 pressmeddelande

Repslagarna medverkar i Nordisk Kustkultur i Ebeltoft Danmark

med Repslagare i västerled

Repslagarna på Lindholmen deltar i Nordiska Kustkulturfestivalen – denna gång i Ebeltoft i Danmark.

Detta årliga evenemang har initierats av Nordiska ministerrådet med syfte att utveckla samarbetet i norden vad avser kustkultur.

För repslagarna innebär detta goda möjligheter att finna lika sinnande inom en viktig del av vårt mångtusenåriga kulturarv.

Uppbyggnaden av kreativa nätverk är en nyckel till framgång.

En viktig fråga på årets agenda är hur rekrytering av nya repslagare ska kunna ske i en tid när yrkesutbildning av repslagare sedan lång tid har upphört.

I juli  år 2013 är det  Karlskrona som ska svara för värdskap för detta intresseväckande arrangemang!

Utskick 2012-07-12 Karlskrona

2012-06-15

Pressmeddelande

Speljakt modell ritad Af Chapman

Chapmans Speljakt till Lindholmen

Samtidigt som Chapman under 1700-talet producerade ett stort antal linjeskepp och fregatter byggdes också en s.k. ”speljakt”, från tyskans spielen (leka) d.v.sen nöjesbåt.

En replik av Speljakten har gjorts skrovfärdig vid marinmuseum och kommer nu att färdig ställas av Varvshistoriska föreningen i Karlskrona VHFK, ute på Lindholmen.

Speljakten är 8 meter lång och 3,5 meter bred.

Efter färdigställandet kommer speljakten att ställas upp vid Wasaskjul som ett blickfång för turister och andra besökare.

Flyttet  av speljakten från Stumholmen till Lindholmen kommer att ske med lastfordon.

Projektet stöds av marinmuseets vänner.

Utskick  2012-06-15 Karlskrona

2012-05-04

pressmeddelande

Karlskronas femteklassare på besök i repslagarbanan

Skolungdomar på besök 

Nu har femteklassarna i Karlskrona chansen att bli ännu smartare.  Under vecka 19 och 20 från 7 till 16 maj har flera av kommunens  femteklasserna  och bokat besök på  Lindholmen och Varvshistoriska föreningen, VHFK.

- Det är ett mycket fruktbart samarbete med kommunen som gör det här möjligt, säger Sten Swedlund, VHFK.

Det är Kulturförvaltningen som i samarbete med Varvshistoriska Föreningen i Karlskrona som gör det möjligt för i första hand kommunens femteklassare, men även del klasser från årskurs fyra.

-Det är redan klasser från som anmält sig från Holmsjö och Ramdala och det är roligt  säger Lena Johansson, värrdsarvssamordnare på Karlskrona kommun.

Två bussar om dagen med vetgiriga skolbarn får nu chansen att lära sig mer om repslageriet, Polhemsdockan och den historiska verksamheten på Lindholmen, världsarvets hjärta.

-Det är väldigt roligt  att på det här sättet levandegöra Karlskronas unika varvshistoria, säger Sten Swedlund.

Utskick 2012-05-04 Karlskrona

2012-03-06

pressmeddelande

Pumpverk som drevs med ångmaskin

Ångmaskinen från år 1878 skall nu åter i bruk.

Karlskrona får snart ytterligare ett spännande besöksmål att visa upp för turister och andra intresserade. Det är Varvshistoriska föreningen i Karlskrona som har satt igång upprustningen av pumphuset till Polhemsdockan.

På onsdag den 7 mars klockan 10.00 ska den gamla ångmaskinen från år 1878 provköras!

Tanken är att Polhemsdockan ska bli ytterligare en sevärdhet att visa upp i anslutning till Repslagarbanan på Lindholmen. Bland annat skall ett bildspel som visar hur tekniken fungerat.

Polhemsdockan beskrevs på sin tid som ”världens åttonde underverk” och meningen är att besökarna ska kunna se hur dockan har fungerat under nära 300 år.

- Det här är verkligen värt att visa upp, säger projektledaren Tom Ohlsson, som vill skapa ett intresse för de tekniska lösningarna som togs fram på 1700-talets början

Bland annat har handkraft, ångkraft och elkraft använts för att tömma dockan.

-Det byggdes ju till och med ett vindkraftverk som drev pumparna, säger Tom Ohlsson.

Utskick 2012-03-06 Karlskrona

2012-03-04

pressmeddelande

Nu introduceras paketresor till Världsarvet

Paketresor till världsarvet

Genom ett samarbete mellan Varvshistoriska Föreningen (VHFK),

Marinmuseum och Blekinge Museum, kommer det nu att erbjudas ”paketresor” till världsarvet, örlogsstaden Karlskrona på en respektive två dagar.

Samarbetet har kommit till för att få föreningar, organisationer, researrangörer intresserade och dessa kan då erbjudas ett enkelt sätt att besöka vårt världsarv i Karlskrona.

Här ryms den svenska marina historien från stormaktstiden till det kalla kriget.  En ”endagsresa” innebär bland annat ett besök på Sveriges enda marinbas med det gamla varvet och den gamla Repslagarbanan från år 1692.

Här får besöka själva slå rep, säger Sten Swedlund, från varvshistoriska Föreningen i Karlskrona (VHFK) han berättar gärna om den blå tråden som finns i alla rep som är slagna på repslagarbanan i Karlskrona.

Vi hoppas och tror att det här ska i  locka hit grupper som vill få en god inblick i världsarvets historia utan att bli ruinerade, säger Sten Swedlund vidare.

Utskick 2012-03-14

 

2013-07-05

Pressmeddelande

Nordisk Kustkultur gick av stapeln i Karlskrona Repslagarbanan

Nordisk Kustkultur evenemang på Repslagarbanan 

Varvshistoriska föreningen i Karlskrona, VHFK, hälsar Er hjärtligt välkomna till Lindholmen och Repslagarbanan fredagen den 5 juli klockan 10.00.

Här har ni möjlighet att träffa repslagare från hela norden i samband med den pågående Kustkulturveckan i Karlskrona.

- Vill ni bjuda era läsare, lyssnare eller tittare på tjärdoft och konsten att slå rep ska ni passa på när alla är här, säger Sten Swedlund, Repslagarna.

Förutom att få en inblick i repslageriets ädla konst med varierad utrustning kommer ni att få vara med om hur garnet tjäras både hett och kallt.

Repslagarna är en del i Världsarvet och kan erbjuda besökare en helt unik upplevelse i en miljö som saknar motstycke.

Utskick 2013-07-05  Karlskrona